Når kvalitet betyr noe!

PROSJEKTUTVIKLING

Vi har i løpet av de siste årene hatt en rekke byggeprosjekter som er utviklet etter oppdrag fra private utbyggere samt utvikling av egne tomteområder.

Vi har kompetanse til å bistå kundene fra skissestadiet og gjennom hele planleggings – og prosjekteringsfasen. I tillegg kan vi stå for utførelsen dersom dette er ønskelig for kunden.

Referanseprosjekter:

Prix Vestfossen  for Coop Vestviken, 2007 -2009.

Gomsrud Borettslag for Kongsberg boligbyggelag, 2008 -2009.

Eker Cement,  Hokksund, 48 leiligheter og 13 eneboliger i rekke i egenregi.