Når kvalitet betyr noe!

Ingeborgs Have

Hobbelstad & Rønning as planlegger et nytt boligområde i tre byggetrinn i Hokksund sentrum. 

Gå til ingeborgshave.no for mer informasjon om byggetrinn 1.

Byggetrinn 2 er igangsatt. Mer informasjon om prosjektet vil komme sommeren 2017.