Når kvalitet betyr noe!

Ingeborgs Have

OPPSTART PROSJEKT

Da er vi endelig i gang med prosjektet Ingeborgs Have. I første omgang har vi fått igangsettingstillatelse for parkeringskjelleren. Vi har, etter at kommunen presiserte reguleringsplanen, igjen søkt om å få bygge 5 etasjer i tråd med tegningene under. Så snart dette er endelig avklart, vil prosjektet i Tangengata 6 settes i gang.

Tegningene under viser det omsøkte prosjektet.

Nordøst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vist under har vi tatt med oss det beste fra vårt siste prosjekt Eker Cement og Sementkroken på Loesmoen og vil videreutvikle dette i Hokksund sentrum.

Her ligger en liten video som viser de første leilighetene i prosjektet Tangengata_Hokksund

Fra Tangengata -Nordøst:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Stasjonsgata  – Nordvest:

 

__________________________________________________
Spørsmål og hendvendelser rettes til:

Petter Hobbelstad

DNB Eiendom AS

Stasjonsgata 48 | Postboks 318, 3301 Hokksund

Dir: + 97 72 86 92 | Kontor: + 94 83 10 00 | Faks: + 32 75 49 69

E-post: petter.hobbelstad@dnbeiendom.no

__________________________________________________

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar