Når kvalitet betyr noe!

Innlegg i kategorien Boliger

Sementkroken

Innflytting sommer 2014 Nå begynner feltet å ta form på Loesmoen, og vi er veldig fornøyd med resultatet! 10 av 13 enheter er solgt og det er allerede mange familier som har sin adresse i Sementkroken. Det er fortsatt 3 ledige boliger i feltet, og dersom det er spørsmål vedrørende disse, ta kontakt med DNB eiendom ved Petter Hobbelsta [...]

Ingeborgs Have

Ingeborgs Have
OPPSTART PROSJEKT Da er vi endelig i gang med prosjektet Ingeborgs Have. I første omgang har vi fått igangsettingstillatelse for parkeringskjelleren. Vi har, etter at kommunen presiserte reguleringsplanen, igjen søkt om å få bygge 5 etasjer i tråd med tegningene under. Så snart dette er endelig avklart, vil prosjektet i Tangengata 6 se [...]

48 nye flotte leiligheter innflyttet

    Alle de 48 leilighetene er nå solgt og vi ser tilbake på et prosjekt som har utviklet seg meget positivt. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra kjøpere og er også godt fornøyd med resultatet selv.