Når kvalitet betyr noe!

Innlegg i kategorien Forside

Ingeborgs Have

Ingeborgs Have
OPPSTART PROSJEKT Da er vi endelig i gang med prosjektet Ingeborgs Have. I første omgang har vi fått igangsettingstillatelse for parkeringskjelleren. Vi har, etter at kommunen presiserte reguleringsplanen, igjen søkt om å få bygge 5 etasjer i tråd med tegningene under. Så snart dette er endelig avklart, vil prosjektet i Tangengata 6 se [...]

Harakollen – et unikt utbygging...

Harakollen – et unikt utbyggingsområde. Endelig er feltet i gang!
  Harakollen er et utbyggingsområde for boliger og terrasseleiligheter ovenfor Hokksund Barneskole mot skogen (Lauvtjernveien). Området vil fremstå som et av de fineste boligområdene i denne delen av Hokksund i Øvre Eiker kommune. Grunneiere og utbyggere planlegger en utbygging som materielt og visuelt skal bære preg av god planl [...]