Når kvalitet betyr noe!

Innlegg i kategorien Leiligheter

Ingeborgs Have

Ingeborgs Have
OPPSTART PROSJEKT Da er vi endelig i gang med prosjektet Ingeborgs Have. I første omgang har vi fått igangsettingstillatelse for parkeringskjelleren. Vi har, etter at kommunen presiserte reguleringsplanen, igjen søkt om å få bygge 5 etasjer i tråd med tegningene under. Så snart dette er endelig avklart, vil prosjektet i Tangengata 6 se [...]