Når kvalitet betyr noe!

Innlegg i kategorien Eker Cement

Sementkroken

Innflytting sommer 2014 Nå begynner feltet å ta form på Loesmoen, og vi er veldig fornøyd med resultatet! 10 av 13 enheter er solgt og det er allerede mange familier som har sin adresse i Sementkroken. Det er fortsatt 3 ledige boliger i feltet, og dersom det er spørsmål vedrørende disse, ta kontakt med DNB eiendom ved Petter Hobbelsta [...]

48 nye flotte leiligheter innflyttet

    Alle de 48 leilighetene er nå solgt og vi ser tilbake på et prosjekt som har utviklet seg meget positivt. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra kjøpere og er også godt fornøyd med resultatet selv.