Når kvalitet betyr noe!

Innlegg av Øivind Kvinge

Eiendommer og tomter

Vi er alltid interessert i tomter og eiendommer som har utviklingspotensiale. Ta kontakt for en prat dersom du har en eiendom eller en tomt som du tror kan være interessant for oss.

Sementkroken

Innflytting sommer 2014 Nå begynner feltet å ta form på Loesmoen, og vi er veldig fornøyd med resultatet! 10 av 13 enheter er solgt og det er allerede mange familier som har sin adresse i Sementkroken. Det er fortsatt 3 ledige boliger i feltet, og dersom det er spørsmål vedrørende disse, ta kontakt med DNB eiendom ved Petter Hobbelsta [...]

Ingeborgs Have

Ingeborgs Have
OPPSTART PROSJEKT Da er vi endelig i gang med prosjektet Ingeborgs Have. I første omgang har vi fått igangsettingstillatelse for parkeringskjelleren. Vi har, etter at kommunen presiserte reguleringsplanen, igjen søkt om å få bygge 5 etasjer i tråd med tegningene under. Så snart dette er endelig avklart, vil prosjektet i Tangengata 6 se [...]

Lerberg Barnehage

Lerberg Barnehage
  Øvre Eiker Kommune har utvidet kapasiteten på Lerberg barnehage og Hobbelstad & Rønning as er totalentreprenør for prosjektet. Til tross for en streng vinter ligger vi godt an, og arbeidet avsluttes i disse dager, med tre splitter nye avdelinger og to ny renoverte. Planløsningen er en hestesko-formet bygningskropp med [...]

48 nye flotte leiligheter innflyttet

    Alle de 48 leilighetene er nå solgt og vi ser tilbake på et prosjekt som har utviklet seg meget positivt. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra kjøpere og er også godt fornøyd med resultatet selv.      

Harakollen – et unikt utbygging...

Harakollen – et unikt utbyggingsområde. Endelig er feltet i gang!
  Harakollen er et utbyggingsområde for boliger og terrasseleiligheter ovenfor Hokksund Barneskole mot skogen (Lauvtjernveien). Området vil fremstå som et av de fineste boligområdene i denne delen av Hokksund i Øvre Eiker kommune. Grunneiere og utbyggere planlegger en utbygging som materielt og visuelt skal bære preg av god planl [...]